Primăria Municipiului Hunedoara - Taxe şi impozite
Hunedoara, B-dul. Libertatii 17, judetul Hunedoara , România, telefon : 0254 716322, e-mail : info@primariahunedoara.ro, web: www.primariahunedoara.ro
Prima pagină    Informaţii    Calendarul taxelor    Ghid de utilizare    Iesire   
Autentificare Utilizator nou    
Pentru a intra în sistem vă rugăm introduceţi în câmpurile ID si PAROLA datele pe care le-aţi primit de la Serviciul Impozite si Taxe Locale. Pentru persoanele fizice ID constă în codul numeric personal (CNP), iar pentru persoanele juridice este codul de înregistrare fiscală. Daca nu dispuneţi de aceste informaţii vă rugăm completaţi, listaţi si depuneţi formularul de înregistrare la sediul entitaţii fiscale sau pe mail la adresa info@primariahunedoara.ro (vă rugăm consultaţi ghidul de utilizare).

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Primaria Municipiului Hunedoara are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Conform Regulamentului 679/2016, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale prin Dispoziția Primarului nr.1651/18.05.2018. Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la adresa: spclep.hunedoara@yahoo.com sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Bulevardul Libertății, nr.17.

Sistemul ofera utilizatorilor consultarea declaratiilor depuse, platilor efectuate si a sumelor datorate.
Pentru plata online a sumelor datorate trebuie sa aveti un card bancar inrolat in sistemul 3DSecure sau un card emis de o banca inrolata in sistemul 3DSecure. Cardurile acceptate sunt Visa, Visa Electron, MasterCard si Maestro.

Pentru vizualizarea corecta a acestui site, rezolutia minima recomandata este de 1024 x 768 pixeli.
Browsere recomandate: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3 si Google Chrome 6.
Intrare în sistem

ID: 
PAROLA: 
Persoană Fizică   Persoană Juridică

 


Anunț important!

Continuarea efectuării plății reprezintă acordul dumneavoastră pentru redistribuirea plăților, în cazul în care acestea nu au fost efectuate conform Art.165. alin.(2) din Codul de procedură fiscală, astfel :
"... În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport,
se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală ..."
©2000 - 2011 Industrial Software. All rights reserved.