Ghid de utilizare

Sistemul electronic de taxe şi impozite este pus la dispoziţia cetăţeanului de către Primăria Municipiului Hunedoara şi poate fi folosit de orice persoană care este înregistrată în registrul sistemului.
Etapele pe care un debitor trebuie să le urmeze pentru a folosi sistemul sunt următoarele:
1. Solicitarea unui ID și a unei parole printr-un email la adresa : info@primariahunedoara.ro sau completarea cererii de înscriere în sistem.
2. Dacă optați pentru email, vă rugăm să atașați la acesta o copie după actul de identitate, din care să rezulte clar Numele, prenumele, CNP și adresa de domiciliu (sau scrieți în email aceste date, cu majuscule).
Dacă ați optat pentru completarea unei cereri de înscriere în sistem, aceasta trebuie depusă la sediul nou al Primăriei municipiului Hunedoara, din B-dul.Libertății 26, Cam.3 pentru persoane fizice, Cam 6 pentru persoane juridice, împreună cu o copie după actul de identitate pentru persoane fizice, sau după certificatul de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice. Credențialele le veți obține pe loc.
       Toate datele sunt confidenţiale, conectarea la Sistemul electronic se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL versiunea 3.l . În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o  cerere adresată entităţii fiscale.
       Dacă aveţi datele de autentificare, primite de la entitatea fiscală, şi doriţi să intraţi în sistem, apăsaţi pe link-ul de INTRARE
©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.