Calendarul taxelor

Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:
Termene de plata
  31 martie
  30 septembrie
Debitorul (persoana fizica) care achita integral inainte de 30 Iunie, beneficiaza de o reducere de 10% ( pentru impozitul pe cladiri si teren).
Neplatirea la termen a obligatiilor implica majorari de 0,1% pe zi.
Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.
©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.